Privacy statement
 

Inleiding
 

Allround Reclame neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Info@uniekuniek.com
 

Wie is Allround Reclame?
 

Allround Reclame V.o.F. kantoorhoudende te Enkhuizen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74035835. Gespecialiseerd in produceren van gepersonaliseerde kleding en merchandising.
 

Hoe gebruikt Allround Reclame jouw gegevens?
 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor ALLROUND RECLAME persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens ALLROUND RECLAME voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door ALLROUND RECLAME worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
 

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


 

Marketing

 

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


 

Website

 

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Onderzoek & Ontwikkeling
 

Doeleinde:

Marktonderzoek

Gegevens:

Sociale contacten, Surfgedrag, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
 

Allround Reclame heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.
 

Wat zijn jouw rechten?
 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
 

Inzage
 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Allround Reclame over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
 

Wijzigen
 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Allround Reclame. Je kunt verzoeken dat Allround Reclame je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 

Beperken van de verwerking
 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Allround Reclame te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 

Recht van bezwaar
 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Allround Reclame of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 

Gegevensoverdracht
 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Allround Reclame te verkrijgen. Allround Reclame zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 

Toestemming intrekken
 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Allround Reclame je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 

Reactie door ALLROUND RECLAME
 

Een verzoek kan verstuurd worden door te mailen naar Info@allroundreclame.com Allround Reclame zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Allround Reclame een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Allround Reclame je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

 

 

Ontvangers van de persoonsgegevens
 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Allround Reclame verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Allround Reclame zal nooit jouw gegevens door verkopen of doorgeven aan partijen zonder wettelijke verplichting.
 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
 

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan  Allround Reclame gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal ALLROUND RECLAME gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal ALLROUND RECLAME aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.
 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt ALLROUND RECLAME ze?
 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van ALLROUND RECLAME worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van ALLROUND RECLAME worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.
 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop ALLROUND RECLAME je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen Info@allroundreclame.com Ook als je een klacht hebt over de manier waarop ALLROUND RECLAME jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar Info@allroundreclame.com Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.